Linii directoare GPPbest

Liniile directoare GPPbest conțin instrumente practice și metode pentru planificarea și implementarea cu succes a achizițiilor publice ecologice (GPP). Prin consultarea liniilor directoare este posibilă: [...]
>>


Raportul acțiunii pilot din România

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor din România, printre grupurile de acțiuni „best” prevăzute de proiect, a desfășurat o acțiune pilot care a condus la publicarea cererilor [...]
>>

Metodologia LCC GPPbest

Proiectul GPPbest dedică o întreagă acțiune aplicării metodologiei LCC (analiza costurilor de-a lungul ciclului de viață) pentru a cuantifica costurile și beneficiile economice și de [...]
>>