Home

Videoclipul dezvăluie rezultatele târgului Vision Fair și succesul GPPbest.

 


 GPPbest – Best practices exchange and strategic tools for GPP – GPPBest – Schimb de bune practici și instrumente strategice pentru GPP este un proiect finanțat de Comisia Europeană în cadrul programului LIFE (Axa Guvernanță și Informare). Scopul proiectului GPPbest este acela de a contribui la promovarea de noi modele de consum durabil și diseminarea practicilor corecte, a politicilor și a abordărilor de Achiziții Publice Ecologice (GPP, Green Public Procurement), pentru a evidenția avantajele și a favoriza aplicarea acestora la scara largă. Scopul proiectului GPPbest este acela de a contribui la promovarea de noi modele de consum durabil și diseminarea practicilor corecte, a politicilor și a abordărilor de Achiziții Publice Ecologice (GPP), pentru a evidenția avantajele și a favoriza aplicarea acestora la scara largă. O atenție sporită vizează următoarele aspecte: utilizarea criteriilor minime de mediu definite în cadrul Planului de Acțiune Național pentru GPP; sisteme de verificare a cerințelor ambientale; calcularea costurilor și a beneficiilor achizițiilor ecologice; monitorizarea activităților GPP; definirea procedurilor și expertizei privind GPP în Centrele de Achiziții. Beneficiarul coordonator al proiectului este Regiunea Basilicata, beneficiarii asociați fiind: Regiunile Sardinia și Lazio din Italia, Fundația Ecosistemi din Italia și Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor din România. Proiectul GPPbest a început la 1 octombrie 2015 și are o durată de 33 luni, cu o valoare totală de 1.365.934 euro (din care 809.724 euro din fonduri nerambursabile ale Uniunii Europene). Programul LIFE este instrumentul financiar care oferă un sprijin specific, la nivel european, măsurilor și proiectelor cu valoare europeană pentru realizarea, actualizarea și dezvoltarea politicii și a normelor comunitare în domeniul mediului. Axa Guvernanță și informare are ca obiective:

  • Promovarea sensibilizării în ceea ce privește mediul și obținerea susținerii din partea părților interesate de elaborare a politicilor de mediu ale Uniunii Europene
  • Promovarea cunoașterii dezvoltării durabile și a noilor modele de consum durabil
  • Sprijinirea comunicării, gestionării și difuzării informației în ceea ce privește mediul.