Potenza, întâlnire cu părțile interesate

La 27 februarie a avut loc la Potenza întâlnirea dintre Stația Unică de Contractare a Regiunii Basilicata (SUA-RB), agențiile regionale și autoritățile locale.  La întâlnire au participat reprezentanți din 12 comune din Basilicata, Sviluppo Basilicata, Società Energetica Lucana S.p.A. și Lucana Sistemi. Întâlnirea a fost fructuoasă pentru a defini aspectele care trebuie consolidate pentru definirea unei strategii regionale privind GPP prin identificarea acțiunilor care trebuie incluse în documentul programatic (PARP Basilicata GPP). Din partea participanților s-a evidențiat necesitatea aprofundării cunoștințelor privind criteriile minime de mediu și utilizarea lor specifică în caietele de sarcini prin sesiuni de instruire, dar și prin difuzarea cererilor de ofertă „tip”.  Unele companii au identificat acțiuni menite să sensibilizeze piața cu privire la inovația tehnologică, certificările de mediu, sistemele de management de mediu și toate aspectele legate de GPP care permit companiilor să fie mai competitive.