Roma, workshop pentru instituții și agenții regionale

La 23 martie și 6 aprilie au avut loc la Roma la sediul Regiunii Lazio workshop-uri pentru organismele și agențiile regionale. Participanții și-au exprimat interesul față de tema achizițiilor ecologice și în special pentru instrumentele oferite de proiectul GPPbest, cum ar fi serviciul Help Desk și colectarea de practici corecte în Catalogul GPPbest. În plus au acordat disponibilitatea de a începe acțiunile experimentale în categoriile de produse pentru care CAM nu au fost încă elaborate și, mai presus de toate, de a porni de la ceea ce a fost realizat deja în Zonele Naturale Protejate și în Parcurile din Lazio. La întâlniri, reprezentanții Regiunii Sardinia și ai Orașului Metropolitan Roma au ilustrat experiența acumulată în domeniul GPP consolidată și perfecționată de-a lungul anilor.