Roma, Camera Arhitecților, noul Cod al contractelor publice și obligația de integrare a Criteriilor Minime de Mediu pentru construcții

A avut loc la Casa Arhitecturii întâlnirea de formare pentru toți arhitecții înregistrați în Asociație cu privind noul Cod al Contractelor de achiziții publice, care prevede integrarea CAM (Criterii minime de mediu) referitoare la sectorul construcțiilor în documentele proiectului și în actele de licitație.

Evenimentul face parte din programul european LIFE, în mod specific din Proiectul GPPbest – SCHIMB DE BUNE PRACTICI ȘI UNELTE STRATEGICE PENTRU GPP.

Evenimentul a început cu un bun venit și prezentarea Președintelui Ordinului Arhitecților din Roma și Provincie Alessandro Ridolfi, care a prezentat acțiunile întreprinse în sprijinul profesioniștilor pentru a-i sprijini în problemele lor de zi cu zi, ilustrând noul program de formare on line pentru a finaliza perfecționarea obligatorie la distanță și în mod gratuit.

A urmat Vito Consoli, Director al Direcției Regionale de Mediu și Sisteme Naturale, a mulțumit Ordinul Arhitecților pentru colaborarea în cadrul proiectului LIFE GPP și a subliniat în repetate rânduri că este important ca Administrația Publică să colaboreze cu instituții, furnizori și profesioniști pentru dezvoltarea omogenă și o creștere împărtășită în vederea unei colaborări ce în ce mai strânse între diferiții parteneri.

Au intervenit Silvano Falocco, fondator și director al Fundației Ecosistemi, Dana Vocino, arhitect și urbanist al Fundației Ecosistemi, inginerul Marco Gentilini și arhitectul Maria Tiziana Marcelli din partea LazioInnova pentru a ilustra obiectivele și acțiunile politicii pentru GPP – Achiziții Publice Ecologice, ca instrument fundamental pentru o conversie ecologică a economiei și specificațiile tehnice prevăzute de Criteriile Minime de Mediu pentru construcții ale Ministerului Mediului (Decret Ministerial 11/1/2017), care includ materiale și tehnici de construcție cu impact redus asupra mediului.

Au fost abordate și modalitățile de introducere a specificațiilor tehnice obligatorii și a criteriilor premiante pe care administrarea publică este obligat să le introducă în cererile de oferte pentru întreținere, renovare și construcții noi, de orice valoare ca bază de începere a licitației.

A fost ilustrat Planul de acțiune regional PAR GPP din regiunea Lazio, aprobat prin D.G.R. 310 din 13.06.2017, precum și acțiunile pe care Regiunea intenționează să le realizeze pentru punerea în aplicare integrală a GPP în Regiunea Lazio.

În final a fost ilustrată încadrarea Regiunii Lazio în Strategia Europeană pentru o creștere inteligentă, POR FESR 2014-2020, care are ca obiectiv sprijinirea eficienței energetice: Regiunea intenționează să finanțeze o multitudine de proiecte de acest tip, pe teritoriul său, care prevăd utilizarea CAM.