Laboratoare colective de Construcții și Alimentație Publică

Între iulie și septembrie au avut loc 6 zile de laboratoare organizate de Regiunea Lazio pe tema construcțiilor și alimentației publice pentru a ilustra aplicarea CAM (Criteriile minime de mediu) în cererile de ofertă și caietul de sarcini.

Laboratoarele au fost concepute atât în modalitate teoretică, cât și practică: după o introducere pe tema criteriilor minime de mediu și aplicarea obligatorie în cererile de ofertă și caietele de sarcini de către stațiile contractante (art. 18 al L. 221/2015; art. 34 privind „Criteriile de durabilitate energetică și de mediu” al D. Leg. 50/2016 „Codul contractelor publice” – modificat prin Decretul legislativ 56/2017), participanții au fost împărțiți în grupuri și au contribuit la elaborarea caietelor de sarcini pentru construcții și servicii de alimentație publică care să fie utilizate ca linii directoare pentru viitoarele cereri de ofertă și caiete de sarcini.

Laboratoarele au fost introduse de Dott.ssa Monica Nardone și, unul dintre acestea, pe tema alimentației publice, de Consilierul pentru Agricultură, Vânătoare și Pescuit a Regiunii Lazio Carlo Hausmann.

Laboratoarele au fost susținute de arhitect

Dana Vocino, de Alessandro Bracciali și Livia Mazzà din partea Fundației Ecosistemi și gestionate de serviciul Help Desk al Regiunii Lazio prin intermediul adresei de poștă electronică gppbest@regione.lazio.it. 

La încheierea acestora au fost organizate alte două laboratoare în cadrul FORUMULUI CompraVerde-BuyGreen.