Zilele finale ale laboratoarelor pe tema construcțiilor și alimentației publice – Forum CompraVerde-BuyGreen

În ziua de 13 octombrie a Forumului CompraVerdeBuyGreen au avut loc ședințe de încheiere pe tema construcțiilor și alimentației publice în cadrul proiectului GPPbest.

La întâlnirea dedicată construcțiilor, funcționarii tehnici ai companiilor invitate au prezentat materialele de construcție care sunt conforme sau compatibile cu cerințele CAM în domeniul construcțiilor, au explicat performanțele tehnice (comparându-le, dacă era posibil, cu cele ale materialelor convenționale similare) și elementele care le fac mai durabile din punct de vedere al mediului decât materialele convenționale și au furnizat informații despre posibile aplicații prin analizarea specifică a unor articole din caietul de sarcini.

La întâlnirea dedicată alimentației publice RUP și reprezentanții administrațiilor au fost împărțiți în trei grupuri de lucru. Facilitatorul Sabina Nicolella a prezentat probleme la care grupurile de lucru trebuiau să încerce să găsească răspunsuri. Fiecare grup de lucru a deschis o dezbatere propunând idei, probleme și soluții pe baza experiențelor personale, fiind apoi împărtășite cu celelalte mese; la fiecare nouă întrebare participanții își schimbau locurile pentru a se confrunta și cu alți participanți.

La sfârșitul întâlnirii, fost împărtășite ideile puse la punct de fiecare masă de lucru, împărțindu-le în „ bariere, obstacole și propuneri” pentru a răspunde la întrebarea „alimentația publică între PA, mici producători și mici distribuitori: cum poate fi facilitată participarea pe teritoriu?”