Regiunea Sardinia aprobă Planul de acțiune pentru Achizițiile Publice Ecologice 2017-2020

Consiliul, la propunerea Consilierului pentru Protecția Mediului Donatella Spano, a aprobat și a adoptat „Papers 2” Planul pentru Achizițiile Ecologice Publice din Regiunea Sardinia, care va fi în vigoare până în 2020. „Noul Plan confirmă angajamentul Regiunii Sardinia pentru durabilitate, în conformitate cu Strategia Europa 2020, care propune o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii pentru o economie mai eficientă din punctul de vedere al resurselor, mai ecologică și mai competitivă„, a comentat consilierul Spano. „Legislația națională privind contractele publice – a explicat ea – necesită, de fapt, includerea criteriilor de mediu în toate achizițiile publice. Prin Papers 2, însoțim administrațiile publice în schimbarea, foarte solicitantă, în anumite sectoare, cum ar fi industria construcțiilor, furnizând instrumente și formare. Mai mult, întărim competitivitatea companiilor noastre, prin intervenții dedicate, astfel încât acestea să răspundă cerințelor pieței publice regionale și europene. Sardinia a fost pionieră în strategia sa de achiziții publice ecologice cu primul Plan și va continua să fie în prima linie.”  Printre obiectivele stabilite de Plan, începând cu consolidarea politicilor administrațiilor publice în privința achizițiilor durabile (și din punct de vedere etic și social, nu numai al mediului) pe întreg teritoriul regional, consolidând astfel experiențele dobândite prin intermediul Planului precedent. Mai mult: intenționăm să sprijinim autoritățile locale în pregătirea cererilor de ofertă pentru introducerea corectă a Criteriilor Minime de Mediu (CAM) și, în final, să încurajăm calificarea ecologică a companiilor.  Planul a fost elaborat în cadrul proiectului Life GPPBest, care are ca scop transferul „modelului Sardinia” către alte regiuni (partenerii proiectului Lazio, Basilicata și Ministerul Mediului din România), activând implicarea tuturor departamentelor și agențiile din Sardinia.