Iată calendarul întâlnirilor

Continuă întâlnirile cu autoritățile din Sardinia care trebuie să realizeze contracte în care se aplică criteriile minime de mediu (CAM), aprobate prin decretul Ministerului Mediului (MATTM). Întâlnirile, împreună cu biroul help desk fac parte din serviciul de asistență oferit de proiectul GPPbest, care are ca scop definirea instrumentelor operaționale și a tehnicilor de punere în aplicare, pornind de la împărtășirea, facilitată metodologic, de caiete de sarcini tip și sisteme de verificare. Sunt prevăzute 10 întâlniri cu reprezentanți tehnici și administrativi ale administrațiilor interesate și 3 întâlniri cu furnizorii.

Download