Conferința finală a proiectului GPPbest: Matera 25 mai

La 25 mai va avea loc la Matera, capitala europeană a culturii 2019, conferința finală a proiectului GPPbest.  Evenimentul urmărește să împărtășească metodele de lucru adoptate și rezultatele obținute cu alte administrații publice și alte părți interesate la nivel european.  Participanții vor avea ocazia să interacționeze și să colaboreze în mod activ pentru a defini punctele de contact, sinergiile și colaborările care vor fi activate imediat și în viitor.  Pe lângă partenerii GPPbest vor fi prezenți reprezentanți ai unor noi proiecte pe care GPPbest le va sprijini în mod simbolic pentru a se asigura că comunitatea de activatori GPP crește, ținând cont de experiențele în curs și de trecut.  Conferința va include planificarea politicilor pentru GPP și contribuția pe care achizițiile ecologice le pot aduce la dezvoltarea economiilor și a lanțurilor de aprovizionare locale, cum ar fi cele legate de organizarea evenimentelor culturale.

Download