Linii directoare GPPbest

Liniile directoare GPPbest conțin instrumente practice și metode pentru planificarea și implementarea cu succes a achizițiilor publice ecologice (GPP). Prin consultarea liniilor directoare este posibilă:

  • verificarea stadiului de implementare a politicii privind GPP;
  • urmărirea unei căi de implementare a GPP;
  • aprofundarea anumitor aspecte și teme prin activitățile și documentele implementate în proiectul GPPbest;
  • inspirația din bunele practici colectate în catalogul GPPbest.

Download