Iată cererile de ofertă „ecologice” pentru construcții și alimentare publică

Cu ocazia celor 6 Laboratoare GPP organizate de Regiunea Lazio pe tema de alimentare publică și construcții, organizațiile participante au încercat să elaboreze licitații „ecologice” cu Criteriile Minime de Mediu minime, aici găsiți documentația de referință: Comuna Albano Laziale

Universitatea Tor Vergata Roma

pe Blogul GPPbest am dedicat o coloană managerilor care au întocmit documentația de licitație! Citiți interviurile. Pentru informații suplimentare, puteți scrie serviciului Help Desk din regiunea Lazio: gppbest@regione.lazio.it