Blogul

Aceasta este pagina care găzduiește blogul GPPbest. Blogul reprezintă „jurnalul de bord“ al proiectului GPPbest. Prin intermediul intervențiilor directe, beneficiarii, experți, tehnicienii și actorii implicați își vor exprima opinia asupra activităților în curs și a rezultatelor obținute. Rubricile blogului vor fi conectate cu evenimentele GPPbest: workshopuri, dezbateri tehnice, conferințele europene, sesiuni de formare, întâlniri interregionale și temele tratate în cadrul proiectului, ca de exemplu:

  • Definirea unui sistem de monitorizare al GPP;
  • Cereri de ofertă ecologice însoțite de calcularea beneficiilor de mediu și economice;
  • Verificarea criteriilor de mediu în faza de evaluare a ofertelor.

Mergi la blog!