Activități și rezultate așteptate

După elaborarea Hărților de Poziționare referitoare la implementarea GPP și definirea Foilor de Parcurs pentru punerea în aplicare a acțiunilor proiectului și sinergiilor cu alte inițiative, toți partenerii vor promova un set de acțiuni „Best” corespunzătoare propriilor contexte:

  • Regiunea Basilicata din Italia va elabora Planul de Acțiune Regional pentru GPP;
  • Regiunea Sardinia din Italia va actualiza propriul Plan de Acțiune Regional și va lucra la îmbunătățirea instrumentelor de implementare prin intermediul definirii cererilor de oferte și a caietelor de sarcini în cooperare cu furnizorii și va activa un help-desk pentru implementarea GPP;
  • Regiunea Lazio din Italia va elabora un Plan de implicare a Agențiilor și Entităților regionale, va realiza 3 acțiuni pilot pentru implementarea Planului de Acțiune Regional, va activa un help-desk pentru GPP, va realiza un caiet de sarcini cu criteriile de mediu în sectorul lucrărilor publice și un caiet de sarcini cu criteriile de mediu în sectorul de alimentație publică.
  • Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor din România va organiza workshopuri tehnice adresate funcționarilor publici, va elabora un Plan de diseminare a GPP și va derulao acțiune pilot prin care ministerul va achiziționa minim 3 bunuri / servicii / lucrări ecologice.

Acțiunile vor fi realizate prin implicarea și contribuția unei „rețele de activatori GPPbest” constituită din grupuri de lucru interne din fiecare administrație implicată. De asemenea:

  • Regiunile italiene vor avea un sistem comun de monitorizare al GPP;
  • Centrele de Achiziții Regionale vor realiza 9 cereri de ofertă ecologice și vor adopta un cod privind achizițiile ecologice.

În sprijinul tuturor autorităților publice în cadrul proiectului va fi realizat un catalog al celor mai bune practici pentru planificarea și implementarea unei politici GPP în diferite faze (modelul Planifică-Execută-Verifică-Acționează / Plan-Do-Check-Act).