Basilicata

Pentru a asigura reducerea cheltuielilor și economia de gestiune, Regiunea Basilicata a instituit Stația Unică de Contractare a Regiunii Basilicata (SUA-RB), pentru lucrări, servicii și bunuri cu valoare mai mare decât cele prevăzute de normele în vigoare pentru achizițiile economice. SUA-RB acționează și ca „CENTRU DE ACHIZIȚII” și SUBIECT AGREGATOR. Legea Regională din 27.01.2015, nr. 4 a introdus unele măsuri pentru reforma „ecologică” a administrației publice, prin lansarea unei acțiuni sistematice de introducere a unor criterii ecologice în furnizările și achizițiile publice (Green Public Procurement), menite să reducă efectele asupra mediului generate de anumite furnizări, răspândirea tehnologiilor de mediu și orientarea pieței către produsele cu o compatibilitate ridicată ambientală și energetică. De asemenea, se prevede ca introducerea criteriilor ecologice în furnizările și achizițiile publice să fie elaborată în cadrul Stației Unice de Contractare, în colaborare cu Departamentul de Planificare și Finanțe și Departamentul de Mediu și Infrastructură. GPP (Green Public Procurement) a devenit pentru Regiunea Basilicata un instrument de politică concretă de promovare a consumului și a producției durabile, care a favorizat introducerea criteriilor de mediu în metodele de achiziționare a bunurilor și serviciilor Administrației Publice cu obiectivul central al inovației de mediu în produse și procese de producție. GPP este un instrument prin care SUA-RB își poate exprima în mod concret angajamentul în privința durabilității ambientale în lumina normelor recente care pun în aplicare diferite reguli „ecologice” atât în ceea ce privește în general criteriile de atribuire a contractelor pentru lucrări, a servicii și bunuri, cât și în ceea ce privește așa-numitele „criterii minime de mediu” (CAM), pe care P.A. trebuie să le includă în toate cererile de oferte pentru achiziționarea anumitor bunuri și servicii. Pentru ca GPP să devină o practică consolidată, este necesar să se prevadă în mod clar obiectivele și țintele care trebuie atinse, precum și acțiunile și instrumentele care trebuie puse în aplicare. Acțiunile care vor fi promovate vor avea tendința de a consolida politicile privind achizițiile ecologice prin:

  • implicarea și însoțirea personalizată a organismelor regionale și locale și a companiilor;
  • gestionarea schimbării managerilor de achiziții publice;
  • formarea corectă și constantă și informarea pentru îmbunătățirea cunoștințelor legate de această temă;
  • proiectarea și implementarea anunțurilor de cereri de ofertă pilot.

În plus, printre obiectivele stabilite se numără încurajarea aplicării CAM și elaborarea unui program intern specific pentru punerea în aplicare a acțiunilor din domeniul GPP, care să definească sisteme și instrumente specifice de monitorizare a GPP în sine. SUA -RB este o parte activă a proiectului al cărui obiectiv fundamental este elaborarea Planului de Acțiune Regional pentru GPP în cadrul căruia vor fi stabilite obiectivele pentru includerea criteriilor sociale și de mediu în achiziționarea de bunuri, servicii și lucrări de către administrația regională. În acest sens, SUA-RB va contribui la reconversia ecologică a economiei prin:

  • schimbarea acțiunilor principalilor actori,
  • modificarea comportamentului acestora,
  • stimularea către atingerea unor obiective ridicate, dar concrete de protecție a mediului.

Prin intermediul Planului de Acțiune Regional pentru GPP va fi posibilă furnizarea de indicații operaționale pentru punerea în aplicare a procedurilor de achiziție ecologică, care să țină cont de impactul asupra mediului de-a lungul ciclului de viață, cu o viziune care vizează reducerea producției de deșeuri, reducerea extracției de resurse naturale, creșterea utilizării resurselor regenerabile în locul celor neregenerabile, reducerea riscurilor pentru mediu și sănătatea umană.http://www.regione.basilicata.it/