Lazio

Regiunea Lazio este situată în partea medie-tirenică Italiei Centrale și ocupă o suprafață de 17.207 km². Se extinde de la Munții Apenini până la Marea Tireniană; este o regiune cu un statut ordinar și numără aproape 6 milioane de locuitori. Este distribuită în 5 provincii și 378 de comune și este a doua regiune cea mai populată din Italia după Lombardia. Politica regională privind achizițiile publice ecologice (GPP) a început deja în 2006 cu DGR nr. 321, care promovează achizițiile ecologice în instituțiile regionale care activează în domeniul protecției mediului; în 2009, DGR 658 aprobă orientările privind aplicarea GPP în Sistemul regional; prin intermediul DGR nr. 222/2013, care lansează un Plan de Acțiune Regional pentru durabilitatea ecologică a consumului în Lazio și pentru aplicarea GPP, Regiunea Lazio și-a formalizat orientarea către „achizițiile ecologice”. Programul Regiunii Lazio a identificat, în mod prioritar, în Parcuri și Rezerve Naturale regionale, punctul central pentru implementarea politicilor de sustenabilitate și locul ideal pentru prima experimentare. Prin proiectul GPPbest, Regiunea Lazio va alinia legislația regională la directivele europene privind achizițiile publice ecologice. Administrația va aplica un Plan de Acțiune Regional pentru Achizițiile Publice Ecologice (GPP) și va stabili instrumentele de reglementare necesare pentru adoptarea de cereri de ofertă și caiete de sarcini elaborate conform criteriilor de mediu. Vor fi de asemenea realizate acțiuni de implicare a altor autorități publice din teritoriu (autorități publice locale și regionale) cu scopul diseminării informațiilor legate de GPP. În acest scop, pentru a se asigura că proiectul GPPbest este diseminat în cadrul administrației regionale și pentru ca obiectivele Planului de Acțiune Regional să fie definite într-un mod coerent cu nevoile și strategiile diferitelor departamente, va fi constituit un Grup de lucru interdirecțional. Grupul de lucru va participa la redactarea și aplicarea Planului de Acțiune Regional și va avea, de asemenea, sarcina de a coordona acțiunile de comunicare cu alte autorități publice din teritoriu. De asemenea, Grupul de lucru va fi implicat în inițiativele pentru transferul de informații și în schimbul de practici corecte prevăzute în cadrul proiectului, în decursul următoarelor 30 de luni începând din luna octombrie 2015.

Regiunea Lazio – Help Desk

Regiunea Lazio a activat serviciul Help Desk, care răspunde la adresa de e-mail gppbest@regione.lazio.itpentru a oferi sprijinul necesar administrațiilor din Lazio (autorităților locale, autorităților și agențiilor) care intenționează să elaboreze cereri de ofertă și caiete de sarcini și în funcție de criteriile de mediu. Serviciul este propus ca bază și sprijin pentru îndeplinirea corectă a obiectivelor stabilite de strategia europeană și națională și de obligația din Italia de a include CRITERII MINIME DE MEDIU în contractele publice:

  • 100% din valoarea contractelor care au efect asupra obiectivelor legate de gazele cu efecte asupra climei și utilizarea eficientă a resurselor;
  • 50% din valoarea licitațiilor pentru toate celelalte categorii de furnizări și atribuiri.

Informații grafice GPPbest

Regiunea Lazio a adoptat un plan de comunicare care prevede crearea de produse și activități menite să consolideze și să extindă implicarea și participarea Instituțiilor informându-le cu privire la avantajele achizițiilor publice ecologice. Informațiile grafice ilustrează obiectivele proiectului și temele de alimentație publică, construcții și evaluarea ciclului de viață.


http://www.regione.lazio.it/