Formare

Formarea profesională pentru GPP reprezintă un pas important spre implementarea și sistematizarea achizițiilor ecologice, deoarece lipsa de cunoștințe despre acest subiect reprezintă cel mai mare obstacol în calea diseminării acestui instrument. GPPbest a oferit realizarea de momente de formare identificate în cadrul activităților pregătitoare pentru a atinge obiectivele stabilite de proiect. Întâlnirile de instruire au avut loc în cele două regiuni italiene, partenerii de proiect, Lazio și Basilicata și, de asemenea, la Ministerul Mediului din România și adresate funcționarilor, responsabililor de achiziții, directorilor și managerilor, cu scopul de a îmbunătăți competențele tehnicile de elaborare a documentației pentru atribuirea contractelor publice și, de asemenea, pentru definirea unei politici pentru GPP. Întâlnirile de formare au avut loc în scopul:

  • de a sensibiliza publicul cu privire la rolul contractelor publice în politicile economice ecologice și de a atinge obiectivele Strategiei Europa 2020;
  • de a transmite participanților cunoștințele privind cadrul politic și de reglementare pentru implementarea contractelor publice ecologice;
  • de a defini condițiile pentru introducerea sistematică a GPP în cadrul administrației regionale;
  • de a instrui responsabilii de achiziții publice să introducă criteriile de mediu în procedurile de achiziție.

Cu ocazia celor două zile de formare, participanții au participat, de asemenea, la elaborarea intervențiilor necesare pentru definirea unei strategii regionale pentru GPP și la analiza și elaborarea cererilor de oferte cu caracter ecologic.