Proiectul

Achizițiile Publice Ecologice (GPP) au fost identificate ca unul dintre principalele instrumente pe care administrațiile publice le pot folosi pentru a orienta actualele modele de consum și producție în direcția dezvoltării durabile și pentru a stimula promovarea proceselor de producție și a produselor cele mai inovative și capabile să acceseze noi sectoare de piață. Cadrul politic privind GPP la nivel european este bine definit și prezentat în diferite comunicări oficiale, recomandări și norme de referință în privința produselor, serviciilor și a achizițiilor.  Totodată atenția este îndreptată către cerințele care trebuie satisfăcute și performanțele care trebuie obținute pentru a activa procese economice circulare și pentru a stabili noi relații cu întreprinderile și cu regiunile. Tuturor Statelor Membre le-a fost solicitat să definească și să adopte Planuri de Acțiune pentru GPP. Din acest punct de vedere, în Italia și în România, țări în care se vor fi desfășurate cele mai multe acțiuni ale proiectului, contextele sunt diferite. În Italia Planul de Acțiune a fost adoptat în 2008 și actualizat în 2013, în timp ce în 2016 a intrat în vigoare obligativitatea pentru autoritățile contractante de a adopta criteriile minime de mediu prevăzute de PAN GPP (Legea nr. 221/2015). Între timp, diferite administrații regionale din Italia au luat măsuri pentru a adopta și ele instrumentele de planificare GPP. În România Planul de Acțiune este încă în curs de definire. GPPbest creează un context pentru progresul în lanț al GPP în regiunile italiene implicate (Basilicata, Sardinia și Lazio) și stimulează căile de conștientizare și capacitatea de realizare a GPP în România prin transferul de bune practici și competențe.