GPP, l’esperienza romena

România a urmat recomandările europene privind elaborarea Planurilor Naționale pentru APE și în 2007 a elaborat o propunere de plan pentru perioada 2008-2013 care impunea criterii APE voluntare și obligatorii.

După circa 14 luni de dezbateri și consultări, în aprilie 2016, Parlamentul României a aprobat Legea nr. 69 privind achiziţiile publice verzi, care stabilește cadrul legal de desfăşurare a achiziţiilor publice verzi în România și stabilește instituțiile responsabile pentru punerea în aplicare a acestei legi. Conform acestei legi, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP), are responsabilitatea elaborării politicii naţionale în domeniul achiziţiilor publice verzi, a unui ghid care cuprinde criterii minime privind protecţia mediului pentru grupe de produse şi servicii, precum şi caiete de sarcini standard, precum şi a Planului naţional de achiziţii publice verzi care stabileşte ţinte multianuale cu caracter obligatoriu pentru achiziţii publice verzi.

În acest context, reprezentanții MMAP au răspuns unor întrebări privind angajamentele și activitățile necesar a fi derulate în acest domeniu.

Interviu cu dna. Mihaela Ștefănescu, Departamentul Economie Verde, MMAP

1) Care sunt angajamentele MMAP în domeniul achizițiilor publice verzi?

MMAP se implică activ la nivel de politică publică în aplicarea dispozițiilor Legii nr. 69/2016 privind achizițiile publice verzi prin elaborarea Ghidului privind Achizițiile Publice Verzi destinat achizitorilor publici folosind criteriile minime/voluntare ale Comisiei Europene pe diverse categorii prioritare de produse și servicii. Totodată, MMAP realizează demersuri pentru elaborarea Planului naţional de achiziţii publice verzi care urmează să stabilească ţinte multianuale cu caracter obligatoriu pentru achiziţiile publice verzi. În acest sens, a fost luată în considerare o abordare etapizată de consultare a factorilor interesați prin elaborarea unui chestionar dedicat achizițiilor publice verzi care este disponibil pe site-ul MMAP și al Agenției Naționale pentru Achiziții Publice (ANAP), consultarea directă a mediului de afaceri în cadrul Comitetului consultativ pentru dezvoltarea IMM-urilor, dar și prin constituirea unor grupuri de lucru dedicate discuțiilor tehnice specifice fiecărei categorii de produse și servicii.Un alt angajament important pentru MMAP și ANAP este acela de a crește gradul de informare a instituțiilor publice și a publicului privind potențialul de dezvoltare al acestui domeniu în România ca parte integrantă a eforturilor comune de a promova la nivel național economia verde.

2) Ce activități se desfășoară în prezent pentru îndeplinirea angajamentelor?

În prezent, MMAP este în plin proces de constituire a grupurilor de lucru pentru discuțiile tehnice specifice fiecărei categorii de produse și servicii aferente criteriilor stabilite în cadrul Ghidului privind Achizițiile Publice Verzi. Acest demers este unul important pentru finalizarea ghidului care va fi ulterior aprobat prin ordin comun al conducătorilor MMAP și ANAP.După acest moment, vor începe consultările pentru elaborarea Planului naţional de achiziţii publice verzi.

3) De ce alți actori aveți nevoie pentru a vă sprijini în promovarea achizițiilor publice verzi și în ce mod vă pot aceștia sprijini?

Procesul de consultare și implicare a factorilor interesați este un demers esențial pentru domeniul achizițiilor publice verzi.De exemplu, consultarea mediului de afaceri ne va ajuta în identificarea elementelor caracteristice pieței românești ceea ce va fi foarte util în procesul de elaborare a Planului naţional de achiziţii publice verzi.