Home

GPPBest – Schimb de practici corecte și instrumente strategice pentru GPP este un proiect finanțat de Comisia Europeană în cadrul programului LIFE (Axa Guvernanță și Informare). Scopul proiectului GPPbest este acela de a contribui la promovarea de noi modele de consum durabil și diseminarea practicilor corecte, a politicilor și a abordărilor de Achiziții Publice Ecologice (APE), pentru a evidenția avantajele și a favoriza aplicarea acestora la scara largă. În particular GPPbest urmărește promovarea schimbului și îmbunătățirii practicilor corecte APE deja realizate în unele regiuni italiene și punerea la punct a unui sistem de instrumente și cunoștințe care să susțină adoptarea achizițiilor ecologice și în cadrul acțiunilor de achiziții centralizate.

O atenție sporită vizează următoarele aspecte: utilizarea criteriilor minime de mediu definite în cadrul Planului de Acțiune Național pentru APE; sisteme de verificare a cerințelor ambientale; calcularea costurilor și a beneficiilor achizițiilor ecologice; monitorizarea activităților APE; definirea procedurilor și expertizei privind APE în achizițiile centralizate.

Beneficiarul coordonator al proiectului este Regiunea Basilicata, beneficiarii asociați fiind: Regiunile Sardinia și Lazio din Italia, Fundația Ecosistemi din Italia și Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor din România. Proiectul GPPbest a început în octombrie 2015 și are o durată de 33 luni, cu o valoare totală de 1.365.934 euro (din care 809.724 euro din fonduri nerambursabile ale Uniunii Europene).

Programul LIFE este instrumentul financiar care oferă un sprijin specific, la nivel european, măsurilor și proiectelor cu valoare europeană pentru realizarea, actualizarea și dezvoltarea politicii și a normelor comunitare în domeniul mediului. Axa Guvernanță și informare are ca obiective:

  • Promovarea sensibilizării în ceea ce privește mediul și obținerea susținerii din partea părților interesate de elaborare a politicilor de mediu ale Uniunii Europene
  • Promovarea cunoașterii dezvoltării durabile și a noilor modele de consum durabil
  • Sprijinirea comunicării, gestionării și difuzării informației în ceea ce privește mediul.